Dan je prikaz nekoliko različitih izvedbi električnih komornih peći, a raspon naših proizvodnih mogućnosti je detaljnije prikazan na općenitoj stranici Industrijske peći i sušare
Komorne peći KPa nove generacije proizvode se sa lakim izolacijskim materijalima koji omogućuje male toplinske gubitke i akumulaciju. To rezultira manjim utroškom energije, te kraćim vremenom postizanja radne temperature.


       Radna temperatura:        
                        250°C

       Korisne dimenzije:
                        2.3 x 2.2 x 3 [m]

       Snaga:
                         80   [kW]       (električni cijevni grijači)
       
       Cirkulacija:
                        4 ventilatora snage 4 [kW]


       Atmosfera:
                        U peći je atmosfera sa nadziranom i
               reguliranom koncentracijom naftalina.
                        Koncentracija naftalina se kontinuirano
               mjeri analizatorom atmosfere te ovisno
               o koncentraciji programski regulira količina
                        odsisa atmosfere koja se vodi na spaljivanje.

       Instalacija:
                        u EU                        

              Radna temperatura:        
               600°C

       Korisne dimenzije:
               1.9 x 0.9 x 2.1 [m]

       Snaga:
               140   [kW]       (električni cijevni grijači)
       
       Cirkulacija:
               2 ventilatora snage 4 [kW]

       Otvaranje vrata:
               Vertikalno pneumatskim cilindrima

       Posluživanje:
               Pokretni pod pogonjen motor-reduktorom

       Instalacija:
               u EU


       Radna temperatura:        
               750°C (        950°C)

       Korisne dimenzije:
               1.3 x 0.8 x 2.6 [m]

       Snaga:
               180   [kW]       (električni otvoreni grijači)
       
       Cirkulacija:
               2 ventilatora snage 4 [kW]

       Otvaranje vrata:
               Vertikalno pneumatskim cilindrima

       Posluživanje:
               Pokretni pod pogonjen motor-reduktorom

       Instalacija:
               Hrvatska
Električne komorne peći


       Radna temperatura:        
               1200°C

       Korisne dimenzije:
               0.8 x 0.5 x 1.35 [m]

       Snaga:
               70   [kW]     

       Raspored grijača:
               -bokovi
               -strop
               -pod

       Oblik poda:
               Vatrostalne ljevane Ni-Cr ploče

       Odimljavanje radnog prostora:
               Zaklopka sa servomotorom
       

       Otvaranje vrata:
               Vertikalno pneumatskim cilindrima
       Radna temperatura:        
               420°C

       Korisne dimenzije:
               0.7 x 0.7 x 0.8 [m]

       Snaga:
               15   [kW]       (električni cijevni grijači)
       
       Cirkulacija:
               1 ventilator snage 1.5 [kW]

       Otvaranje vrata:
               Ručno, u stranu

       Posluživanje:
               Ručno

       Instalacija:
               Hrvatska
Električne komorne peći - 250°C
Električna komorna peć - 420°C
Električna komorna peć - 600°C
Električna komorna peć - 750°C  (950°C)
Električna komorna peć - 1200°
       Radna temperatura:        
               250°C

       Korisne dimenzije:
               1.9 x 2.0 x 2.1 [m]

       Snaga:
               3 x 15  [kW]       (Cijevni grijači)
       
       Cirkulacija:
               3 ventilatora  - svaki snage 1.5 [kW]

       Zaključavanje vrata:
               Pneumatski

       Kontrola snage grijanja:
               Kontinuirano (0-100%)

       Usis svježeg zraka:
               Korisnička postavka
               Upravljano servo motorom

       Peć integrirana u
       postojeći nadzorni sustav