Dan je prikaz nekoliko različitih izvedbi električnih prolaznih peći, a raspon naših proizvodnih mogućnosti je detaljnije prikazan na općenitoj stranici Industrijske peći i sušare


       Peć:
               Generalni remont

       Od izvorne peći ostala je samo čelična konstrukcija

       Novo:
               -Izolacija
               -Grijači
               -Valjci
               -Pogon valjaka
               -Odplinjavanje
               -Upuhivanje zraka na izlazu
               -Energetika, regulacija temperature

       Temperatura u zoni paljenja:
               900°C

       Korisne dimenzije peći:
               Dva paralelna tunela: 0.7 x 0.32 x 15 [m]

       Snaga:
               -140 [kW]   
               -Električni spiralni grijači smješteni u ziđu
               -Moguća zamjena bez ulaska u peć
       
       Regulacija snage:
               Kontinuirana

       Regulacija temperature:
               Po zonama

       Transport:
               Valjci fi 76        
               Materijal NI-Cr                

       Pogon valjaka:
               Lanac

       Instalacija:
               Hrvatska


       
       Radna temperatura:
               1150°C

       Korisne dimenzije peći:
               0.5 x 0.13 x 2.43 [m]

       Snaga:
               -70 [kW]   
               -Električni spiralni grijači smješteni u ziđu
               -Moguća zamjena bez ulaska u peć
       
       Smještaj šarže:
               Retorta

       Transport šarže:
               Beskonačna traka (Ni-Cr)

       Atmosfera u peći:
               Mješavina dušika i vodika
               
       Instalacija:
               u EU

Električna prolazna peć sa zaštitnom atmosferom
Električna prolazna peć
Električne prolazne peći