Električno grijanje zraka
Svojim proizvodnim kapacitetima, dugogodišnjim iskustvom i tehnološkim rješenjima možemo kupcu osigurati dobavu i grijanje zraka prema njegovim specifičnim namjenama i zahtjevima. Energenetski izvor grijanja može biti plinska ili električna energija.
Kako približno odrediti potrebnu snagu za grijanje prostora u slučaju grijanja prostora na radnu temperaturu 20°C:

potrebni podatci za izračun:
       -tlocrtna površina prostora - P
       -prosječna visina prostora - H

Računica: P z H z 0.05 =___ [kW]

       
Prilikom definiranja snage potrebno je uzeti u obzir ograničenja prijenosa topline, te je tako za prostor tlocrtnih dimenziija 12 x 11 metara preporučljivo koristiti 3 do 4 izvora topline.

Izračunamo li potrebnu snagu prema gore danoj računici za visinu prostora 4 metra dobiva se: 26.4 kW

Te bi u slučaju korištenja naših standardnih industrijskih grijača tipa 4EG dobili sljedeću konfiguraciju: 3 x 4EG9 (ukupno 27 kW ugrađene snage)

Prilikom definiranja pozicije grijača preporučljivo je odabrati čim nižu visinu ugradnje grijača zbog prirodnog uzgona toplog zraka.

Pogledajte naše standardne grijače zraka (tzv. kaloriferi)

Plinske grijače proizvodimo na poseban zahtjev i to večih snaga.