Metalne konstrukcije
Na temelju vlastitih proizvodnih kapaciteta možemo ponuditi uslugu izrade zahtjevnih metalnih konstrukcija.
Naručitelju možemo ponuditi izmjeru, projektiranje, radioničku izradu i montažu.
Raspon naših mogućnosti je od malih i jednostavnih konstrukcija do iznimno kompleksnih i velikih konstrukcija.
Proizvodna hala
Izvedba inženjering pristupom:          - Projektiranje
                                                              - Geodetske izmjere
                                                              - Svi sklopovi izrađeni radionički
                                                              - Na terenu izvedeno sastavljanje gotovih elemenata


Specifikacije konstrukcije:                 - Izvedba iznad postojećeg postrojenja
                                                              - Površina radnog prostora 1200 m
                                                              - Najviša točka konstrukcije 18 m
                                                              - Dužina kraka krovne rešetke 12.5 m
                                                              - Masa stupova i krovne konstrukcije 60 t
                                        
2
Silosi za praškaste materijale
Specifikacije:         - Volumen 65 m
                                - Unutrašnja stijenka zaštićena bojom otpornom na abraziju
                                - Silos je opremljen pužnim transporterom vlastite proizvodnje
                                - Kompletna konstrukcija izvedena radionički
3