Radna temperatura:        
               250°C

       Korisne dimenzije:
               2.12 x 2.3 x 7.4 [m]

       Snaga:
               12 x 30   [kW]       (plinski cijevni grijači)
       
       Cirkulacija:
               12 ventilatora snage 4 [kW]

       Atmosfera:
               Peć je spojena na sustav za kontinuirani
               odsis pećne atmosfere koja se spaljuje

       Instalacija:
               u EU                        

       Napomena:
               Kod istog kupca u EU instalirano 16
               plinskih peći sa ukupno 100 plamenika
               (svaki plamenik je snage 30 kW)


       Radna temperatura:        
               600°C

       Korisne dimenzije:
               1.3 x 1.7 x 2.1 [m]

       Snaga:
               4 x 80   [kW]       (plinski cijevni grijači)
       
       Cirkulacija:
               2 ventilatora snage 4 [kW]

       Otvaranje vrata:
               Vertikalno pneumatskim cilindrima

       Posluživanje:
               Pokretni pod pogonjen motor-reduktorom

       Namjena:
               Raspad pijeska nakon ljevanja

       Instalacija:
               u EU
Dan je prikaz nekoliko različitih izvedbi plinskih komornih peći, a raspon naših proizvodnih mogućnosti je detaljnije prikazan na općenitoj stranici Industrijske peći i sušare.
Također možemo ponuditi preradu električne komorne peći u plinsku, čime se postiže niža cijena toplinske obrade.       Radna temperatura:        
               400°C

       Korisne dimenzije:
               3.3 x 3 x 1.7 [m]

       Upravljanje:
               Siemens PLC

       Snaga:
               4 x 100   [kW]       (plinski cijevni grijači)
       
       Cirkulacija:
               2 ventilatora snage 4 [kW]

       Otvaranje vrata:
               Vertikalno pneumatskim cilindrima

       Posluživanje:
               Viljuškarom

       Namjena:
               Toplinska obrada, raspad pijeska nakon ljevanja

       Instalacija:
               u EU
Plinske komorne peći
Plinska komorna peć - 250°C
Plinska komorna peć - 400°C
Plinska komorna peć - 600°C
Plinska komorna peć - 1300°C


       Radna temperatura:        
               1300°C

       Korisne dimenzije:
               1.6 x 1.6 x 1.0 [m]

       Snaga:
               4 x 120   [kW] (otvoreni plamen)    
       
       Cirkulacija:
               Prirodna (optimalna)

       Otvaranje vrata:
               Ručno u stranu

       Namjena:
               Pečenje keramike

       Posluživanje:
               Pokretni pod s ručnim izvlačenjem

       Vođenje proces:
               Posredstvom PLC-a
                       -tlak
                       -temperatura
       Kupac:
               područje EU