Kapacitet lonca                                
       
       Vrsta lonca                                       
       
       Visina lonca                                      

       Snaga grijanja                                   

       Regulacija temperature                      

       Izvedba grijača                                  

       Zamjena grijača 
                              
       Smiještaj grijača                               

       Zamijena nosača grijača                  
                                     

       Zatvaranje peći                                  

       manipulacija poklopcem                  

       Sigurnost                                        
       
                                                           

                                                            Dimenzije metalne kade


Vrsta lonca                         

Instalirana snaga                

Vrsta gijača                       

Regulacija temperature     

Mjerenje temperature        

Zaštita                                  
                                              
                                             

Zatvaranje radnog otvora  

Manipulacija poklopcem     

Instalacija                             

Rastalne peći gradimo za taljenje različitih materijala.

Gradimo peći: a.) sa metalnom kadom
                           b.)sa grafitnim ili SIC loncem

Peći sa metalnom kadom imaju kadu od NiCr čelika (olovo,bijela kovina), te kade od tehnički čistog čelika(cink)

Peći sa grafitnim ili SIC loncem gradimo za taljenje i održavanje temperature aluminija (i njegovih legura), te bakra (i njegovih legura).

Ovisno o zahtjevima na konstrukciju peći mogu biti stabilne ili nagibne.
Ovisno o zahtjevima na energent peći mogu biti plinske ili električne
Sadržaj lonca ili kade i snaga peći prema potrebama korisnika.
Rok isporuke prema vrsti i veličini peći 2-5 mjeseci


- promjer 1500 mm
- dubina 1000mm 

- NiCr čelik

- 120kW

- cijevni

- automatska

- u talini

- zaštitni  signalizator previsoke temperature na grijačima
- izljevni kanal
- signalizacija taline u izljevnom kanalu

- dvodijelni poklopac

- ručna

- Hrvatska
- 73 litre

- SIC

- 600 mm

- 50kW

- automatska

- spiralni

- brza i jednostavna, svaki red, jedan grijač

- Šamotni nosač

- U jednom danu
- nepotrebna zamjena radne izolacije

- poklopac

- pneumatski cilindar

- sigurnosni termostat
- izljevni kanal
- signalizacija taline u u izljevnom kanalu u slučaju
  proboja lonca
Rastalne peći
Rastalna peć za bijelu kovinu
Rastalna peć za aluminij