Vakuumske sušare


Prednosti vakuumskog sušenja

-Niža radna temperatura
-Manje vrijeme sušenja
-Manji energetski zahtjevi
-Povrat ulaganja u kratkom roku


Primjena vakuumskog sušenja

-Sušenje drva
-Sušenje bruseva
-Sušenje drugih materijala


Princip rada vakuumske sušare

Vakuumsko sušenje se bazira na prirodnoj pojavi da se vrelište vode (a i drugih tekućina, plinova i krutina)
mijenja u ovisnosti o tlaku. Tako je poznato i da je lakše zakuhati vodu na velikim visinama nego u nizinama(zbog pada tlaka zraka).
Sniženjem tlaka na dovoljno niski iznos moguće je sušenje i na sobnoj temperaturi.

Tehničke karakteristike prikazane sušare:

1) Korisne dimenzije ( retorte ) :                                                
                        - promjer  1100 mm
                        - dužina    3000 mm

2) Korisne dimenzije ( košara - 3 kom )                                   
                       - dužina      900 mm
                       - širina        900 mm
                        - visina       500 mm

3) Snaga grijanja u fazi zagrijavanja bez vakuuma                     
                       -  24 kW

4) Snaga grijanja u fazi vakuumiranja                                         
                       -    4.5 kW

5) Vakuum pumpa                                                                       
                       - snaga    4 kW
                       - protok max 200 m3 / h
                       - max. 4 l vode / h
                       - vakuum do 0,1 mbar

6) Način ulaganja šarže                                                      
                       - dvostruka kolica Upravljanje

       Upravljanje je bazirano na Siemens PLC-u
       Napredni algoritam regulacije:
               -kontinuirana regulaciju tlaka i temperature
               -brzo ponalaženje optimalnih parametara rada
               -jednostavano korisničko sučenje

Algoritam regulacije je vlastito rješenjeDruge primjene vakuumskih peći i sušara:
       
       -freeze drying (sublimacijsko sušenje)
       sušenje materijala koji je  zamrznut tokom odvijanja procesa,
       sušenje se odvija direktnim prijelazom faze vode iz krutog u plinovito stanje.
       
       -toplinske obrade u zaštitnoj atmosferi
       atmosfera u sušari se u potpunosti zamjeni sa zaštitnim plinom
       (smanjuje se potrošnja plina u usporedbi s klasičnim postupcima, a povećava kvaliteta)

       -lijevanje i varenje
       omogućuju se specijalni procesi lijevanja i varenja:
               - bez prisutnosti zraka(spriječava oksidaciju)
               - lemljenje keramike i metala